KONKURSBO

Tilbake

Lucia Marina Bacca

Bobestyrer: Fredrik Bie
Skifterett: Sør-Rogaland
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: torsdag 25. november 2021 kl 0900
Fristdag: 04.10.2021
Anmeldelse av krav: 08.11.2021
Org.nr.:
Bonummer: 21-139173KON-TSRO/TSTA
Konkursåpning: 08.10.2021