KONKURSBO

Tilbake

Lövetand AS

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett: Stavanger
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: fredag 29. november 2019 kl 0900
Fristdag: 20.09.2019
Anmeldelse av krav: 14.11.2019
Org.nr.: 814 186 342
Bonummer: 19-139239KON-STAV
Konkursåpning: 14.10.2019