KONKURSBO

Tilbake

Lineup AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Tirsdag 3. juli kl 10.10
Fristdag: 10.04.2018
Anmeldelse av krav: 13.06.2018
Org.nr.: 919 496 355
Bonummer: 18-054841KON-BERG/3
Konkursåpning: 08.05.2018