KONKURSBO

Tilbake

Lille service og transport AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 30.07.2018 kl. 09.10
Fristdag: 16.03.2018
Anmeldelse av krav: 08.06.2018
Org.nr.: 914 838 630
Bonummer: 18-043564KON-BERG/4
Konkursåpning: 04.05.2018