KONKURSBO

Tilbake

Leif Birger Kleppa (Kleppa Marketing)

Bobestyrer: Fredrik Bie
Skifterett: Stavanger tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Tirsdag 27.03.2018 kl 0900
Fristdag: 26.01.2018
Anmeldelse av krav: 19.03.2018
Org.nr.: 897 926 652
Bonummer: 18-015167KON-STAV
Konkursåpning: 19.02.2018