KONKURSBO

Tilbake

Kristiansen Michael Thomas

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett: Stavanger tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: torsdag 30.11.2017
Fristdag: 25.09.2017
Anmeldelse av krav: 16.11.2017
Org.nr.: 916 935 579
Bonummer: 17-148758KON-STAV
Konkursåpning: 16.10.2017