KONKURSBO

Tilbake

Klima Entreprenørene AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 4. mars 2021
Fristdag: 1.12.2020
Anmeldelse av krav: 8.2.2021
Org.nr.: 921 350 333
Bonummer: 20-173666KON-BERG
Konkursåpning: 4.1.2021