KONKURSBO

Tilbake

Karlsen & Sønn AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Hordaland tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Torsdag 9. september 2021 kl 10.00
Fristdag: 23.06.2021
Anmeldelse av krav: 29.07.2021
Org.nr.: 913 311 361
Bonummer: 21-092432KON-THOD/2
Konkursåpning: 24.06.2021