KONKURSBO

Tilbake

Just Coffee AS

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett: Sør-Rogaland
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: mandag 22.november 2021 kl 1000
Fristdag: 21.09.2021
Anmeldelse av krav: 17.11.2021
Org.nr.: 922 693 994
Bonummer: 21-132898KON-TSRO/TSTA
Konkursåpning: 13.10.2021