KONKURSBO

Tilbake

Jan Erik Tollefsen

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Torsdag 7. november 2019 kl 11.30
Fristdag: 01.08.2019
Anmeldelse av krav: 18.10.2019
Org.nr.: 911 707 616
Bonummer: 19-114248KON-BERG/3
Konkursåpning: 13.09.2019