KONKURSBO

Tilbake

Ideogram Bergen (Cloudpilot LTD)

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: mandag 30. april 2018 kl 09.00
Fristdag: 15.01.2018
Anmeldelse av krav: 19.03.2018
Org.nr.: 916 531 206
Bonummer: 18-007028KON-BERG/3
Konkursåpning: 12.02.2018