KONKURSBO

Tilbake

Ibrahim Aydin / Aydin Nor Trading

Bobestyrer: Fredrik Bie
Skifterett: Stavanger tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: torsdag 02.02.2017 kl .1030
Fristdag: 31.10.2016
Anmeldelse av krav: 14.01.2017
Org.nr.: 992 529 482
Bonummer: 16-174345KON-STAV
Konkursåpning: 14.12.2016