KONKURSBO

Tilbake

Hopefully soon to be a modellers heaven

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett: Stavanger
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 14.08.2018
Fristdag: 29.01.2018
Anmeldelse av krav: 23.06.2018
Org.nr.: 969050277
Bonummer: 18-051235KON-STAV
Konkursåpning: 23.05.2018