KONKURSBO

Tilbake

Hopefully Soon To Be A Modellers Heaven AS

Bobestyrer: Trond Geitun-Larsen
Skifterett: Stavanger tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Tirsdag 13.10.2020 kl. 09:30
Fristdag: 06.03.2020
Anmeldelse av krav: 27.09.2020
Org.nr.: 969 050 277
Bonummer: 20-058448KON-STAV
Konkursåpning: 27.08.2020