KONKURSBO

Tilbake

Gulsum Topkara

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett: Sør-Rogaland tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: tirsdag 23.11.2021 kl 0900
Fristdag: 09.07.2021
Anmeldelse av krav: 29.11.2021
Org.nr.: 913 957 067
Bonummer: 21-108077KON-TSRO/TSTA
Konkursåpning: 28.09.2021