KONKURSBO

Tilbake

Gøy Bøtte Miroslava Pavlikova

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett: Stavanger tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: tirsdag 09.01.2018 kl 0930
Fristdag: 20.10.2017
Anmeldelse av krav: 15.12.2017
Org.nr.: 914 042 801
Bonummer: 17-163793KON-STAV
Konkursåpning: 15.11.2017