KONKURSBO

Tilbake

Frode Shox Knudsen

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Hordaland tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 10. juni 2021 kl. 1000
Fristdag: 11.03.2021
Anmeldelse av krav: 17.05.2021
Org.nr.: 923 386 408
Bonummer: 21-040626K0N-BERG/2
Konkursåpning: 12.04.2021