KONKURSBO

Tilbake

Finnøy Buss AS

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett: Stavanger
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: fredag 19. mars 2021 kl 0900
Fristdag: 20.01.2021
Anmeldelse av krav: 24.02.2021
Org.nr.: 980 640 140
Bonummer: 21-010072KON-STAV
Konkursåpning: 20.01.2021