KONKURSBO

Tilbake

Fag-Geo AS

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett: Stavanger tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Mandag 21.10.2019 kl. 0900
Fristdag: 19.08.2019
Anmeldelse av krav: 19.09.2019
Org.nr.: 977 066 654
Bonummer: 19-121566KON-STAV
Konkursåpning: 19.08.2019