KONKURSBO

Tilbake

Espen & Emma Holding AS, dets tvangsoppløsningsbo

Bobestyrer: Trond Geitung- Larsen
Skifterett: Stavanger
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 22.05.2018 kl 0900
Fristdag: 09.03.2018
Anmeldelse av krav: 16.05.2018
Org.nr.: 914610915
Bonummer: 18-058785KON-STAV
Konkursåpning: 16.04.2018