KONKURSBO

Tilbake

Emrullah Selvi

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Tirsdag 3. juli kl 09.40
Fristdag: 03.05.2018
Anmeldelse av krav: 12.06.2018
Org.nr.: 996 906 647
Bonummer: 18-070016KON-BERG/3
Konkursåpning: 04.05.2018