KONKURSBO

Tilbake

Eiendomsplan, Stavanger AS

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett: Stavanger tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: torsdag 29.06.2017 kl 1000
Fristdag: 21.04.2017
Anmeldelse av krav: 12.06.2017
Org.nr.: 999 630 758
Bonummer: 17-066547KON-STAV
Konkursåpning: 10.05.2017