KONKURSBO

Tilbake

DS Bygg v/ Darius Stankevicius

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett: Stavanger tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: mandag 14.11.2016 kl 0930
Fristdag: 06.09.2016
Anmeldelse av krav: 08.11.2016
Org.nr.: 896527142
Bonummer: 16-141803KON-STAV
Konkursåpning: 04.10.2016