KONKURSBO

Tilbake

Ditt Hjem Service AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 21. januar 2021
Fristdag: 24.9.2020
Anmeldelse av krav: 21.12.2020
Org.nr.: 920 239 544
Bonummer: 20-141852KON-BERG
Konkursåpning: 16.11.2020