KONKURSBO

Tilbake

Danuta Solowij

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett: Stavanger
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: onsdag 14. august 2019 kl: 0900
Fristdag: 10.04.2019
Anmeldelse av krav: 21.06.2019
Org.nr.:
Bonummer: 19-058649
Konkursåpning: 20.05.2019