KONKURSBO

Tilbake

Cafe Flåten AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 11.2.2021
Fristdag: 7.12.2020
Anmeldelse av krav: 12.1.2021
Org.nr.: 966 118 121
Bonummer: 20-176883KON-BERG
Konkursåpning: 8.12.2020