KONKURSBO

Tilbake

Blomsterpikene Stavanger AS

Bobestyrer: Camilla Hagen Egeland
Skifterett: Stavanger
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: torsdasg 19. noember 2020 kl 0930
Fristdag: 27.08.2020
Anmeldelse av krav: 23.10.2020
Org.nr.: 921 359 810
Bonummer: 20-120263KON-STAV
Konkursåpning: 23.09.2020