KONKURSBO

Tilbake

Bergen Step AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Bergen tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 4. september 2020 kl 10.00
Fristdag: 06.03.2020
Anmeldelse av krav: 30.07.2020
Org.nr.: 920 458 742
Bonummer: 20-057567KON-BERG
Konkursåpning: 25.06.2020