KONKURSBO

Tilbake

Arife Bag

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett: Stavanger tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Fredag 21.09.2018 kl 0930
Fristdag: 25.07.2018
Anmeldelse av krav: 18.09.2018
Org.nr.: 918 364 501
Bonummer: 18-111934KON-STAV
Konkursåpning: 14.08.2018