KONKURSBO

Tilbake

Anna Jadwiga Kosowska

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett: Hordaland tingrett
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: Torsdag 9. september 2021 kl 11.45
Fristdag: 27.05.2021
Anmeldelse av krav: 06.08.2021
Org.nr.: 922 854 831
Bonummer: 21-076300KON-THOD
Konkursåpning: 02.07.2021