KONKURSBO

Tilbake

4-Solutions

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett: Stavanger
Link til: Konkursregister
Første skiftesamling: 02.10.2017
Fristdag: 22.06.2017
Anmeldelse av krav: 29.09.2017
Org.nr.: 911853795
Bonummer: 17-101911KON-STAV
Konkursåpning: 29.08.2017